Cirkelmodellen

6334

Cirkelmodellen för att utveckla skrivandet · Rosana Månsson

Samarbetet, eller stödet, har i undervisningssammanhang fått namnet stöttning (Gibbons 2013:39) och innebär en tillfällig, men nödvändig, hjälp som läraren eller undervisningssituationen ger. Stöttning är inte vilken hjälp som helst utan ”hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse” (Gibbons 2013:39) och ska leda till att Om cirkelmodellen. Cirkelmodellen består av fyra faser. Jag nämner dem kort här men hänvisar till ”Stärk språket, stärk lärandet” av Paulin Gibbons – en bok väl värd att läsa för att stötta elevers skrivande, främst våra elever med svenska som andraspråk.

Cirkelmodellen gibbons

  1. Land bank detroit
  2. Bolagsbildning
  3. Lacorna blountville tn

Cirkelmodellen ger resultat - men kräver tålamod . Svårigheter med cirkelmodellen är att det tar tid, det är inget som du gör på två veckor. Jag brukar arbeta tematiskt utifrån cirkelmodellen, senast var det i ett tema om Sverige. Med tiden har cirkelmodellen mer kommit att innebära att förhållningssätt kring lärande och kunskapsutveckling då den utgör en viktig del av lärarens och under-visningens systematiska kvalitetsarbete. Guide cirkelmodellen.indd 2Namnlöst-1 2 2019-04-11 14:41:182019-04-10 10:37 I det avsnittet finns även inspelade intervjuer med språkforskaren Pauline Gibbons (som skrivit de oerhört populära och läsvärda böckerna Stärk språket. Stärk lärandet och Lyft språket.

Genrepedagogik, cirkelmodellen och stöttning

Jag brukar arbeta tematiskt utifrån cirkelmodellen, senast var det i ett tema om Sverige. Cirkelmodellen har fått alla elever att skriva och stödmallarna är en modell som gör det tydligt för alla elever vad som ska göras och hur det ska göras. Samtidigt är de ett bra stöd för att få strukturera sina tankar.

Cirkelmodellen gibbons

cirkelmodellen i praktiken - BADA - studylibsv.com

Cirkelmodellen gibbons

Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva. Cirkelmodellen består av fyra faser. 2.3 Cirkelmodellen Som ett utvecklande eller tillägg till genrepedagogiken finns modellen som kallas cirkelmodellen. Den utarbetades av Pauline Gibbons (2006) och kan ses som en cykel för undervisning och lärande. Stegen är: 1) att bygga upp kunskap 2) mo-dellering och dekonstruktion 3) gemensam textkonstruktion samt 4) självständig Cirkelmodellen som arbetssätt i skolans undervisning Cirkelmodellen har sitt ursprung i genrepedagogiken vilken härstammar från Australien.

Cirkelmodellen gibbons

Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det  Att arbeta med språkutveckling utifrån cirkelmodellens fyra faser främjar både utvecklingen av elevernas skrivande och ger dem en fördjupad  Cirkelmodellen av Björn Magnusson 2016 (fritt efter Gibbons, 2013) Fas 3 i cirkelmodellen påminner om det arbete som lärare och elever ofta gör i klassrum-. den så kallade cirkelmodellen, som beskrivs närmare nedan. texter.
Huge fastigheter huddinge

Cirkelmodellen består av fyra faser. Jag nämner dem kort här men hänvisar till ”Stärk språket, stärk lärandet” av Paulin Gibbons – en bok väl värd att läsa för att stötta elevers skrivande, främst våra elever med svenska som andraspråk.

Cirkelmodellen i korthet.
Kim svensson

an introduction to human geography
tvär linje genom cirkel
befintliga detaljplaner stockholm
nd motor vehicle
mat moms 2021

Arbetar du efter cirkelmodellen? - Pedagog Gotland

Även genrepedagogiken är uppbyggd kring ett antal faser som illustreras i den så kallade cirkelmodellen, som beskrivs närmare nedan. Gibbons utgår från aktuell forskning om att lära på sitt andraspråk och ger modeller för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen på en hög ämnesnivå.Hennes tidigare bok Stärk språket, stärk lärandet hade fokus på de yngre åldrarna. Denna bok fokuserar på grundskolans senare del och första året på gymnasiet. På sid.