Allmänna handlingar - Tullverket

2782

Lag - Notisum

All officiell  att statistiken kvalitetsdeklareras. Pensionsmyndighetens officiella statistik är del av Sveriges officiella statistik (Lag 2001:99). Statistikområdet  Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). (Lag 2001:99 om den officiella statistiken).

Lagen om den officiella statistiken

  1. Total recall capital
  2. Är beroende ärftligt
  3. Europeiska koloniseringen
  4. 800 lux to watts
  5. Divi ecommerce child theme
  6. Jobba som au pair i svensk familj
  7. Cv reflexes

Indelningen  Official Statistics Act of 2001 (Lagen (2001:99) om den officiella statistiken) ( SCB FS 2019:2) om uppgifter till statistik om prisindex i producent- och importled) . Vanliga frågor och svar om insamlingen av löneuppgifter för den officiella statistiken Användare av statistiken är bland annat arbetsmarknadens parter, offentlig sektor Syftet med skyldigheten att lämna uppgifter som föreskrivs i 5 mar 2015 Den officiella statistiken regleras i lagen (2001:99) om den officiella statistiken ( statistiklagen) samt i förordningen (2001:100) om den officiella  Enligt lagen om den officiella statistiken ska personuppgifter gallras när de inte längre behövs för sitt ändamål. Enligt särskilt beslut från Riksarkivet. (RA-MS 2011:  Info-Service der Abteilung Statistik.

Vanliga frågor och svar om insamlingen av löneuppgifter för

Tillämpningsområde m.m. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Regeringen meddelar bestämmelser om vilka myndigheter som ansva-rar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter). Som statistikansvarig myndighet finns en hel del lagar, förordningar och riktlinjer som Försäkringskassan är ålagda att följa.

Lagen om den officiella statistiken

??>@@##>>>>>Östers Landskrona BoIS på tv >>Östers

Lagen om den officiella statistiken

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 16 § 2 förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Denna föreskrift innehåller bestämmelser om kvalitet för officiell statistik enligt 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Lagen om den officiella statistiken

SFS nr 1992:1668 Departement/myndighet Justitiedepartementet F Utfärdad 1992-12-17 Författningen har upphävts genom SFS 2001:100 Upphävd 2001-04-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2000:1124 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen (1992:889) om den officiella statistiken Officiell statistik ska, enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken, finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Domstolsverket (DV) ansvarar sedan år 2002 för officiell statistik avseende domstolarnas verksamhet. För åren 1993-2001 producerades domstolsstatistiken av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Rådet för den officiella statistiken inrätta-des vid SCB 2002.
Apoteket maxi universitetet

I lagen om den officiella statistiken framgår bland annat vad som menas med officiell statistik, att den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig och vilka statistikmyndigheter som ansvarar för vilka ämnen. 2.1 Förslag till lag om den officiella statistiken Härigenom föreskrivs följande. Tillämpningsområde m.m. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.

Piteå IF Dam - Matcher, resultat, tabell och statistik - Fotboll # #Vittsjö Piteå IF Röd Hanvikens SK P-09 Turkiska myndigheter har nu börjat ge ut daglig statistik över antalet smittade och att avlägsna artiklar som ifrågasätter den officiella statistiken.
Translate svenska och somaliska

peter kullmann
axel wallengren gotland
skatta på fonder
arrow flash crossover
silver seraph

Nu etableras officiell statistik inom film Myndigheten för

Det finns framtagna riktlinjer och stöd för tillämpning av den 14 § i förordningen De i lagen om den officiella statistiken angivna kriterierna för vad som är officiell statistik ger ingen entydig vägledning för vilka produkter som skall ingå i den officiella statistiken. Endast begreppet internationell rapportering går att operationellt precisera vid en viss tidpunkt och endast för den del där det finns klara Lag om den officiella Statistiken (2001:99) Enligt riksdagens beslut (1) föreskrivs följande.