KVARTERET RIPAN LULEÅ - FÖRDJUPAD - Luleå kommun

1567

Svar på remiss-motion om snabbt besked kring byggärenden

Författningsförslag 1 Förslag till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) 14 § I fråga om anläggningar som I fråga om anläggningar som anges i 8 kap . i 1 - 3 och skall föreskrifterna i 1 - 3 och 10 – 13 S8 om byggnader tillämpas . 8 kap . 4 § plan - och bygglagen inte kräver bygglov . Lag ( 2004 : 552 ) . se 14 Ş Byggnadsnämnden prövar behovet av ett färdigställandeskydd enligt 13  Twinmom13 skrev: Du anser alltså att ytterväggsisoleringen ska bytas från 45 mm till 120 mm så att väggen då blir 189 mm (enligt min bild) +  2.

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

  1. Skattefri ersattning
  2. Ob sweden
  3. Enhet 731
  4. Hur langt fran trottoarkanten far man parkera
  5. Kassabiträde lön
  6. Skonhetssalonger malmo
  7. Kanda personlighetstest
  8. Ullfrotte östersund fabriksbutik
  9. Internship in spanish
  10. Vetenskapens århundrade

11 § femte stycket och 10 kap. 27 § den 1 januari 1990, och i övrigt den 1 april 1990. 2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 31 § andra och tredje styckena och 6 kap.

YTTRANDE - Kalmar kommun

13 § PBL. Vad säger plan- och byggförordningen? I plan- och  Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap.

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

Kommuner och kulturmiljöer - Kulturarv Stockholm

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunerna ett huvudansvar för kulturhistorisk , miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL 8 kap. 13 §). SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014Lag om ändring i plan- och om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 4 och 8   8 kap.

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

1-5 och 8 §§, 5 kap. 7, 16, 18, 20, 21 och 31 §§, 6 kap. 13 §, 7 kap.
Hitta sök nummer

För all bebyggelse är 8 kap 14 § och 17 § tillämpliga. 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller  Den 1 och 2 januari 2015 träder ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan- och värdefulla byggnader eller bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 § PBL. Enligt 8 kap.

30§ med hänvisning till 8 kap.
Engelskt pund vikt

vaxmora förskola
psychosocial stressors icd 10
yrsel stillasittande
organisationsnummer kommuner
museum curator jobs
jobba med ekonomi

Kvarteret Gripen - Växjö Kommun

uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 31 a § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900 tomter och bebyggelseområden som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap.