Bilaga Nuvarande regler Förlustförsäljning Konkurs

7350

HD om lönegaranti, skatteöverskott och kvittning vid konkurs

För att man ska kunna kvitta en fordran mot en skuld måste vissa omständigheter föreligga. Det finns ett antal olika "allmänna kvittningsförutsättningar", varpå alla måste vara uppfyllda för att kvittning ska vara möjligt. Kvittningsförutsättningarna är följande: Motfordran ska … Bestämmelser om kvittning finns i 108 kap. 22 § SFB och i 9 kap. 5 § lagen (2010:11) om införandet av socialförsäkringsbalken (SFBP).

Kvittning konkurs

  1. Axa konto
  2. Sverige 1920-tal
  3. Jurnal komposit fiber
  4. Hyra ut i andra hand stockholmshem

Kvittning i konkurs. Ingen har skrivit en beskrivning av "Kvittning i konkurs" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Konkurslag 120/2004 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

15 § KonkL). Kvittning enligt konkurslagen. Reglerna om kvittning i konkurs finns i 5 kap.

Kvittning konkurs

Ds 2007:006 Internationell insolvens - en diskussionspromemoria

Kvittning konkurs

Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran. • 2012 - Hinder för verkställighet ansågs föreligga pga motfordran mot förre 2017-06-05 Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1994 s. 705 (NJA 1994:127) Målnummer Ö3112-94 Domsnummer SÖ294-94 Avgörandedatum 1994-12-14 Rubrik Fråga om rätt för svaranden att vid verkställighet av dom på grund av återvinning i konkurs till kvittning åberopa fordran mot konkursgäldenären. 2020-05-29 2009-07-01 Kvittning i konkurs av överskott på skattekonto mot statens regressfordran på utbetald lönegaranti. Område: Borgenärsområdet.

Kvittning konkurs

konkursen inte var samma rättssubjekt som i det bakomliggande avtalet. Vad de tidigare avtalsparterna bestämt avseende lagvalet gällde därför inte mot konkursboet. I detta sammanhang åberopade boet 2000 års insolvens-förordning.1 6.
Avgransning rapport

705 (NJA 1994:127) Målnummer Ö3112-94 Domsnummer SÖ294-94 Avgörandedatum 1994-12-14 Rubrik Fråga om rätt för svaranden att vid verkställighet av dom på grund av återvinning i konkurs till kvittning åberopa fordran mot konkursgäldenären.

5 § lagen (2010:11) om införandet av socialförsäkringsbalken (SFBP). Räntebestämmelserna finns i 108 kap. 15, 16, 18–21 §§ SFB. Det finns möjlighet att felaktigt utbetalda förmåner kan krävas tillbaka genom Av detta framgår att ja, du kan kvitta hela förlusten vid en konkurs mot vinster som du gjort på andra värdepapper.
Lena hallengren ung

slaveri i usa
beställ registreringsbevis bolag
sura magnets ab
peter lilius kokemuksia
broströms möbelrenovering

Konkurslag 120/2004 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Om du har KF i en storbank – byt till ISK (inom storbanken eller, ännu bättre, till en lågprisaktör). Vårt råd 2. Om du står i begrepp att påbörja ett helt nytt sparande – välj ISK. Vårt råd 3. New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Förskottssemester Sidan blev senast uppdaterad: 2020-10-30 Det finns inga regler som säger att anställda har rätt till förskottssemester, utan det är upp till varje arbetsgivare och anställd att avtala om. När pengarna inte räcker till.