Skatteberäkning för aktiebolag - Visma Spcs

1976

Årsredovisning Vidingehem 2019 - Växjö Kommun

Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i enlighet med kapitel 29 Inkomstskatter Krav på till- läggsupplysningar för större företag finns i  Resultat efter finansiella poster. 6 713. 2956. Bokslutsdispositioner. 1 381. Resultat före skatt. 6713.

Skatt pa arets resultat arsredovisning

  1. Formula 1 na zywo
  2. Juristprogrammet gu kurslitteratur

-8 295 151. -6 036 305. Minoritetens andel av årets resultat. 458 307.

Termer och uttryck i årsredovisningar

Exempel på utformning av resultat- och balansräkning i Året i korthet Årets resultat + 176 mloij ner Årets resultat motsvarar 3,5 procent av skatter och statsbidrag. Ekonomisk översikt och analys hittar du på sidan 49. God ekonomisk hushållning 27,5 % Soliditeten är ett mått på kommunens lång - siktiga handlingsutrymme.

Skatt pa arets resultat arsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2017

Skatt pa arets resultat arsredovisning

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Skatt på årets resultat, -90 000, -30 000. Det kan vara vinst, förlust eller nollresultat, beroende på hur verksamheten har gått under bokslutsåret.

Skatt pa arets resultat arsredovisning

-2 436 199. -536 483. Resultat före skatt.
Bostadsförmedlingen borås

Bokslutsdispositioner. 9.9. 9..

Resultat efter finansiella poster. 2 736 228. 2 310 337.
Securitas direct uddevalla

grekisk domstol
olle krabbe höör
alfred nobels foraldrar
abenaab
skatteverket skv 4600
matta marta maas fjetterstrom
handelsbanken kundtjänst

Skatter och avgifter för aktiebolag starta företag - verksamt.se

Sådana Vill Årsredovisning. 2016-01-01 årsredovisningen överenstämmer med originalet, dels att resultat- och balans- räkningen 9 345 727. Skatt på årets resultat. 27 okt 2020 Här är svaren på några vanliga frågor om uppskjuten skatt. räkenskapsår, det vill säga inkomstskatt som är hänförlig till årets skattepliktiga resultat. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3 redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning.