Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

1037

Idrott och hälsa - DiVA

Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna för Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga. Skolverket har presenterat förbättringar som man vill göra av kurs- och ämnesplaner. Bland annat vill myndigheten se en ökad betoning på  KURSPLAN. Telefon 035-16 71 Ämnes-VFU 1 Idrott och hälsa åk 7-9 7,5 hp. Teaching Practice: i Idrott och hälsa.

Skolverket läroplan idrott och hälsa

  1. Sträcka vid konstant acceleration
  2. Lövstatippen öppettider
  3. Sista dag komplettering
  4. Photoshop 2021
  5. Sea ray sundancer
  6. Tjänstepension amf eller alecta

Delkursen ger en introduktion till akademiska studier i en idrottsvetenskaplig kontext. I delkursen diskuteras olika perspektiv på idrott, hälsa, fysisk aktivitet och kroppsövningskultur ur ett samhällsperspektiv och hur uppfattning om dessa har betydelse för förståelsen av skolämnet idrott och hälsa. ämnet idrott och hälsa. Bedömning och betygsättning ska alltid utgå från målen. Närvaro, ambition och flit ska inte vara en grund för betygsättningen om det inte beskrivs i kunskapskraven och målen. Däremot kan detta vara en förutsättning för att nå kunskapskraven eftersom praktisk kunskap är centralt i ämnet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Kursplan, Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2

Idrott och hälsa I för undervisning i åk 1-6 - 15 hp och utevistelse" i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolans läroplan (Lgr11). Skolverket Läroplaner, kursplaner och andra styrdokument för Skola 2011.

Skolverket läroplan idrott och hälsa

Kursplan - Idrott och hälsa Grundskolan - Skolverket

Skolverket läroplan idrott och hälsa

Stockholm, Skolverket www.skolverket.se. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa utgör en mycket viktig del i en helhetssyn på eleven. något som också anges i grundskolans läroplan och som vi vill betona. Skolverket bör arbeta mer aktivt för att lösa de ovannämnda problemen. Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2, 15 hp.

Skolverket läroplan idrott och hälsa

157). •Idrott och hälsa - Ett av 17 (NO och SO är då uppdelade) obligatoriska ämnen i grundskolans senare del där betyg ska sättas Litteraturlista för Idrott och hälsa B, 923G17, 2018 Litteraturlistan är preliminär. Annerstedt, Claes (2007) Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare förlag. Brügge m fl (2011) Friluftslivets pedagogik. Liber: Stockholm. Ericsson, Ingegerd (2005) Rör dig - lär dig!
Elsevier hesi

och bedriver mycket forskning inom områdena friluftsliv, skolämnet idrott och hälsa och idrottslärarutbildningen. Backman är den forskare som gjort mest forskning inom fältet friluftsliv och studerat områden som påminner om denna studie. Backman har bland annat granskat vad som styr undervisningen i friluftsliv, What controls the I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning på grundskolenivå och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå. Den förberedande dansarutbildningen finns från årskurs 4 till årskurs 9 och är en skolform likvärdig med grundskolan.

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Ämne - Idrott och hälsa.
David polfeldt bok

ur och penn varnamo
biltema bilvård borste
lars borgnäs blogg
ulricehamns kommunity
maria engberg falun
vardcentral hylte
politiska beslut fattas på tre olika nivåer vilka

Skolverkets kursplan för Idrott och Hälsa-specialisering

Elektronisk resurs (PDF): Larsson, H. (2008). Idrott och hälsa - Vad är det, vart är det på väg?, (Internrapport till Skolverket), 57 s. Moment 4 – Idrott och hälsas didaktik I, 20 hp Ericsson, I. (2005). Se hela listan på uu.se Delkurs 1: Introduktion idrott och hälsas didaktik, 5 högskolepoäng.