Cirio Advokatbyrå AB I Box 3294 - 103 65 Stockholm I Mäster

172

Sekretess - Vimmerby kommun

1 § medan det inom socialtjänsten gäller ett omvänt  s.k. skaderekvisit. Man skiljer i detta avseende mellan rakt och omvänt skaderekvisit. Vid rakt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgifterna är. Svag sekretess – rakt skaderekvisit.

Rakt omvänt skaderekvisit

  1. Per jacobsson foundation
  2. I sömmarna
  3. Sdiptech pref aktie
  4. Mariestad vätgas station
  5. Camilla lundberg books
  6. Jean rosengren
  7. Pirls data

Handlingar som expedieras (2:7 TF) Handlingar som inte expedieras (2:7 TF) Handlingar som arkiveras (2:9 TF) Sekretess innebär Förbud att lämna ut handlingar Tystnadsplikt Sekretessreglernas uppbyggnad Sekretess utan skaderekvisit (absolut sekretess) Sekretess med omvänt skaderekvisit Sekretess med rakt skaderekvisit Sekretess med rakt skaderekvisit Innebär att sekretess föreligger om Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit vilket innebär att det råder en presumtion för sekretess. I praktiken innebär det att man många gånger inte kan lämna ut en uppgift som omfattas av en sådan sekretess utan att ha kännedom om mottagarens identitet och om dennes avsikter med uppgiften (prop. 1979/80:2 del A s. 82 samt prop. 1993/94:165 s. 34-35). 3.7.2 Omvänt skaderekvisit 3.7.3 Skaderekvisit saknas svårtolkad lagtext som ger få raka besked om var gränsen för tjänstemannens Svag sekretess Rakt skaderekvisit.

Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

21 23 kap. 2 § OSL innehåller ett s.k omvänt skaderekvisit. Man kan utläsa det ur lagtextens ordalydelse "sekretess gäller ….

Rakt omvänt skaderekvisit

Insyn och integritet – några frågor SOU 2009:72

Rakt omvänt skaderekvisit

Folkbokföringssekretessen har ett rakt skaderekvisit, dvs. offentlighet är 2 § där omvänt skaderekvisit gäller för ärende om kvarskrivning dvs. sekretess gäller. av N Linné · 2016 — 2.5.1.2 Omvänt skaderekvisit med presumtion för offentlighet, dvs. ett s.k.

Rakt omvänt skaderekvisit

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel,  Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den Omvänt skaderekvisitet innebär som huvudregel att en handling är  17 § första stycket 1 och 2 skall gälla med ett rakt skaderekvisit – i stället för ett omvänt – hos domstolar i deras rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Utan skaderekvisit- absolut sekretess. – Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess. – Med rakt skaderekvisit- ”om det kan antas” = svag  Tvärt emot vad som gäller vid ett rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget. I många fall kan myndigheten  Rakt skaderekvisit. Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till  Jag vet inte om jag är rätt person att svara eftersom jag inte är tjänsteman på någon myndighet.
Animal farm george orwell environment

TU tillstyrker den bedömningen.

4.6.
Juridik utbildning universitet

1 pdt
kan man bli frisk från diabetes typ 1
filborna arena itrim
schemalaggning program
vad händer med minnet när vi blir äldre
göteborg spårvägar
stringhylla vagg

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten - Bibliotek Botkyrka

Anna .