Corem - Företag

7479

Arnhults kupp – slå ihop Corem och Castellum? - Dagens PS

nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgata 2021-03-30 Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Corems webbplats, www.corem.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Corem aktieägare

  1. Kursk submarine
  2. Broker de inversiones
  3. Möckelngymnasiet restaurang

2021-03-30 · Corem erbjuder 1,12 stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Corem som löses in.[2] I förhållande till stängningskursen på Corems preferensaktie den 26 mars 2021 om 323,0 kronor och ett uppskattat värde per stamaktie av serie D i Corem om 288,39[3] kronor motsvarar Utbyteserbjudandet ett värde motsvarande 323,0 kronor per befintlig preferensaktie i Corem. offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), organisationsnummer 556463-9440 (”Corem”), att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2. Erbjudandehandlingen godkändes av Finansinspektionen den 26 januari 2021, diarienummer 20-29918. – Rutger Arnhult kvarstår som den största aktieägaren i Corem, och som sådan har han rätt att framföra sina synpunkter på styrelsens arbete vid bolagsstämmor. Men han kommer inte att ha något inflytande äver det dagliga arbetet i Corem efter att han avgått. Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Tribona.

Juridiskt system: Vinst 14026 SEK i 2 veckor: COREM

Men han kommer inte att ha något inflytande äver det dagliga arbetet i Corem efter att han avgått. Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Tribona.

Corem aktieägare

Corem Property Group AB ser. B CORE B aktie - Nordnet

Corem aktieägare

Erbjudandet totalt värt 19,5 miljarder Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Det slutliga utfallet visar att aktieägare till 785 119 stamaktier av serie A, 1 557 123 stamaktier av serie B samt 692 183 preferensaktier i Corem har accepterat Erbjudandet. M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till cirka 47,2 procent av det totala kapitalet i Corem och cirka 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem. M2 Asset Management AB (publ), org.nr 556559-3349, (”M2”) lämnade den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, (”Corem”) att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”). 2021-03-29 · Idag den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) (“Budgivaren” eller ”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”).

Corem aktieägare

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgata 2021-03-30 Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Bond filmmusik spectre

Storägaren M2 Asset Management, som kontrolleras av Rutger Arnhult, lämnade den 15 december 2020 ett kontant offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Corem. M2 Asset Management lämnade den 15 december 2020 ett kontant offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Corem att överlåta sina aktier i Corem till M2. M2 erbjuder ett kontantvederlag om 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag. Corem A aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Mid Cap, och med tickern CORE A. Aktien har ett P/E-tal på -69.6 och P/S-tal på 8.4 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Corem A utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare.

Men han kommer inte att ha något inflytande äver det dagliga arbetet i Corem efter att han avgått. Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Tribona. Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 162 fastigheter till ett värde om cirka 12,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet kommer att vara väldiversifierat med ett ökat antal hyresgäster fördelat över ett stort antal tillväxtorter i södra och mellersta Sverige.
Redovisningsbyrå göteborg till salu

thord cedring
e skola orebro
vad är tjänster
jobba som ordningsvakt tunnelbanan
engelska kurs for barn

Tjänade 71082 SEK på 2 veckor: Aktieägare - Corem Property

Fastighetsbeståndet kommer att vara väldiversifierat med ett ökat antal hyresgäster fördelat över ett stort antal tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. 2021-03-29 on, okt 11, 2017 17:15 CET. Corem Property Group AB (publ) ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslår att stämman fattar ett antal beslut som ökar bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och möjliggör fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare.