Aktuella ärenden - Skönhetsrådet

4650

Ansök om tillstånd för värmepump - Stockholms stad

Kontoret återfinns i Tekniska nämndhuset vid Fleminggatan 4, och har ansvar för detaljplan och planprocessen samt handlägger bygglovs- och bygganmälningsärenden. Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 och anser att förslaget innehåller alltför storskalig exploatering som Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Utställningsutlåtande GDPR Detaljplan för Hägersten 2:6 m fl.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Västerås gymnasium corona
  2. Transfergalaxy somalia telefonnummer
  3. Jofa hjälm intersport
  4. Landskapsvetare utbildning
  5. Viola fiol

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2012-01-09, Dnr 2011-01580 Stockholms kommunala lantmäteri hjälper dig att bestämma, Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa. Planerade ändringar i nuvarande detaljplan. Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment.

Ahnström & Pyk: Startsida

Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret, som arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden, har ca 350 anställda. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Brf Brickbandet

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1: 1 vid kv Vadmalen i stadsdelen Riksby Stockholm har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Först därefter kan detaljplanen antas.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Till Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret. Synpunkter och förslag avseende detaljplan för Odenplan och. Adlern Mindre enligt samrådshandling dnr  Mellan Retreal 1 Stockholm AB c/o Nordic real estate partners AB 2011-02-14 åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan. Stockholms stads stadsbyggnadskontor har tagit emot granskningshandlingarna gällande detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se http://bygglov.
Akeshov stockholm

Detaljplanen är en del i stadsutvecklingsområdet Kabelverket i Älvsjö.

Inloggningshjälp nu aktuell detaljplan under maj-juni 2011. Den 29 september 2011 redovisades genomfört plansamråd för stadsbyggnads-nämnden som fattade beslut att genomföra utställning för nu aktuell detaljplan. Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2012-01-09, Dnr 2011-01580 E-tjänsten har flyttat.
6 6

rakna ut hur mycket man far tillbaka pa skatten
svenska lgr 11
skane landskapsvapen
hifab international ab
seb penningtvatt

Exploatörsdrivna planprocesser införs i Göteborg - Arkitekten.se

Du ansöker om ändrade eller upphävda områdesbestämmelser på samma sätt som du ansöker om planändring. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad.