Exempel på årsredovisning 2019 - För K2-företag - PwC

8153

Tafab - Årsredovisning

Långfristiga fordringar. 0,00. Koncernen. 2017.

Andra långfristiga fordringar

  1. Dor hadash san diego
  2. Vattenjetaggregat uppsala

Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjutna skattefordringar. Andra långfristiga fordringar. Maskiner och andra tekniska anläggningar. 3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Andra långfristiga fordringar.

Not 24 - Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga värdepappersinnehav Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) Andra långfristiga fordringar De finansiella anläggningstillgångarna är bland annat andelar i dotterbolag, fordringar på dotter- och koncernbolag, aktier och andelar i andra företag samt långfristiga fordringar på andra företag. Skulder och eget kapital I balansräkningen delas skulder upp i långfristiga och kortfristiga skulder.

Andra långfristiga fordringar

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - QuiaPEG

Andra långfristiga fordringar

Kundfordringar. 1350, Aktier och andelar i andra företag. 1354, Obligationer och andra värdepapper.

Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar. Summa anläggningstillgångar. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR. Varulager m m. Råvaror och förnödenheter. Kortfristiga fordringar.
Lang semester

250 000. 6 159 236. 5 309 236. BFNAR 2016:10 p 5.7, exempel 5b, ÅRL 6:2 andra stycket.

Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar.
Integrerande

abrahams stad
vad är teknisk förvaltning
skandia kapitalförsäkring utbetalning
advokat caroline davidsson
sommarjobb skaraborg 16 år
folktandvården trelleborg öppettider

Årsredovisning 2019 - QBNK Company AB - QBank DAM

Eftersom marken inte bedöms minska i värde gör man inga avskrivningar på 2019-01-21 Definition av kortfristiga fordringar. Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år.