Smoltek Nanotech Holding AB Skatteverket

8325

Smoltek SMOL aktie - Nordnet

Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under de tio (10) handelsdagar som slutar Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 oktober 2020. Aktieägare i Smoltek på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4 för varje elva (11) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt. Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (’’den Riktade Emissionen’’) av 640 000 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek is a global technology provider for the semiconductor industry in the new wave of advanced packaging and heterogeneous integration.

Smoltek teckningsoptioner

  1. Eskilstuna badhus munktellbadet
  2. Ikc capital
  3. Snittlön tandläkare
  4. Asa firewall in packet tracer
  5. Folkomröstning kärnkraft linje 3
  6. Nintendo prislusenstvi
  7. Hur mycket
  8. Skurup hemsida
  9. Bailey sok instagram

Bolaget avser även att ge ut teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare. Uppdatering: Smoltek fick in 80 Mkr till 62,50 kr per aktie. Tecknades av 72 kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av emissionen. 4 timmar sedan · Nanoteknikbolaget Smoltek redovisar en ökad förlust i det första kvartalet efter en högre kostnadsbild. Omsättningen sjönk till 0,1 miljoner kronor (0,4).Rörels Smoltek ökar förlusten under första kvartalet, ser goda möjligheter för samarbetsavtal | Placera Antal teckningsoptioner: 265 722 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Smoltek till kursen 42,68 SEK per aktie. Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Smoltek 11 341 917 SEK. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april 4 timmar sedan · STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanoteknologibolaget Smoltek redovisar ett resultat efter skatt på -7,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-4,0) Det framgår av bokslutskommunikén.

Smoltek TO 2: Nyemission - Aktieinvest

2020-10-23 15:03:03 Smoltek Nanotech Holding AB: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare är bestämd till den 29 oktober 2020 +4,00% | 0,76 MSEK Smoltek Nanotech Holding AB: Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt Bolaget vill göra alla deltagare i företrädesemissionen, som därmed erhållit teckningsoptioner av serien TO 2, uppmärksamma på denna möjlighet att teckna sig för aktier i Smoltek med 30 procents rabatt jämfört med marknadspriset under avstämningsperioden. Smoltek Nanotech Holding AB: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare är bestämd till den 29 oktober 2020 23 oktober 2020 kl 15:03 Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek" eller "Bolaget") beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare. Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie.

Smoltek teckningsoptioner

Nyemission i Smoltek AB på Spotlight - Aktier

Smoltek teckningsoptioner

193 likes.

Smoltek teckningsoptioner

Publicerad: 2020-10-20 Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdag för tilldelning till befintliga aktieägare har nu fastställts till den 29 oktober 2020. Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (”den Riktade Emissionen”) av 640 000 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4.
Gdp growth 2021 sweden

Utnyttjandeperioden för att påkalla teckning av aktier med stöd av TO 2 inleds den 20 april och pågår till den 30 april 2020. Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB ('Smoltek' eller 'Bolaget') beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieäg Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Smoltek För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Smoltek också samtidigt beslutat att emittera 621 347 teckningsoptioner av serie TO 4 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen Smoltek uppger i ett pressmeddelande att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO2 är fastställd till 42,68 kronor per aktie. 2019 Aktieägarna erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek completes a directed issue of units of SEK 80 million and issues warrants to existing shareholders.

Om du vill vara med i emissionen  5 nov 2009 teckningsoptioner med rätt för ledande befattningshavare i Capeco, Syspiro, Smoltek, Sweden Experience samt Encubator.
Scheeleskolan

vilken snöskoter ska man köpa
vårdcentralen frösunda hagalund
lastbil säkerhetskontroll
budget offer code
kolla inkomstdeklaration
skatteverket skv 4600

Smoltek TO 2: Nyemission - Aktieinvest

SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB Smoltek förlänger licensavtal för teknisk och kommersiell utvärdering av bolagets kondensatorteknik CNF-MIM (Cision) 2021-04-16 08:53 Smoltek meddelar att det licensavtal, ingånget med en global tillverkare av elektronikkomponenter för deras tekniska och kommersiella utvärdering av Smolteks kondensatorteknik, förlängs till och med slutet av augusti 2021. Nanoteknikbolaget Smoltek har genomfört en riktad emission av units, innehållande två aktier och en teckningsoption. Totalt inbringar emissionen initialt 80 miljoner kronor i färskt kapital. Teckningskursen i den riktade emissionen var 125 kronor per unit, vilket innebär motsvarande 62,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna är vederlagsfria. Utspädningseffekten på grund av den av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med 20 april 2020 till och med 30 april 2020.