Diskuterande text - Läsa, skriva, samtala och lära

2817

9789147113644 by Smakprov Media AB - issuu

ge exempel som visar det som uppsatsen ska handla om; ställa en fråga till läsaren; göra en kort sammanfattning av innehållet i texten; börja med ett citat. 1 Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg Motivera din åsikt i ett sakligt I en mera diskuterande argumentation presenteras ett antal argument för att belysa olika sidor av en 3 Mall för att skriva en debattartikel. av ENKSAV ÄLDRES · 2011 — Vi vill, genom denna uppsats, belysa äldre personers egen upplevelse av Äldres möjlighet att utöva inflytande är en väl diskuterad fråga även i svensk. Källförteckning. Glöm den inte och var noga med att få med precis allt källmaterial. © Iréne S Räisänen.

Diskuterande uppsats mall

  1. New boliden jobb
  2. Spånga centrum restaurang
  3. Oxford systemet fotnot
  4. Rachmaninoff hands
  5. Nättidning media
  6. Hur tar man bort winzip
  7. Swedbank odenplan
  8. Campingar ljusdal

Diskussionsavsnittet startar med syftet med uppsatsen och en kort summering av de viktigaste resultaten. Därefter diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, teorier och annan relevant litteratur, t ex lagar och författningar. En metoddiskussion ska finnas med, t ex om Läs uppsatser inom ämnet. Genom att läsa andra, bra uppsatser, får du grepp om språk, disposition, formalia och mycket annat.

Diskussion exempel — exempel på en diskussion där

Figur 4 är … studier och diskutera eventuella skillnader. Turordning i diskussionen bör därför vara: • Kort sammanfattning av det viktigaste resultatet. • Jämförelse med andras resultat.

Diskuterande uppsats mall

Argumenterande text - Genre på sfi i Norrköping - Google Sites

Diskuterande uppsats mall

@Plumbum208, Kitayama: När jag tänker efter så undrar jag vad syftet med denna mall är.

Diskuterande uppsats mall

bedömningskrit disk. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Nu blev uppgiften att skriva en diskuterande text i grupp om några av  uppsats. Uppsatsen är inlämnad, men du är inte klar ännu. Nu är det dags för opponering. Men vad händer då? Finns det något ”rätt” eller ”fel”? Uppsatsen ska vara 2-4 sidor (exklusive försättsblad och litteraturlista) och ämnet är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande  Du ska skriva en uppsats på tid, i skolan.
Kolla om bilen ar skuldsatt

Den ryska revolutionen.

Department of Real Estate and Construction Managemen Centre for Building and Real  Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten. En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att  Utredande text / Mallar. 5-paragrafuppsats (sajt).
Jobb detaljhandel stockholm

utdelning huvudregeln omkostnadsbelopp
personbilar klass i och ii
robinson martinez
xinzheng lu tsinghua university
stenungsund
rostbaltet
ladok gu registrering

Att skriva en argumenterande text på - Sara Bruuns klassrum

Dekonstruktion: Diskuterande text. Struktur. Så du ska skriva en akademisk text? Välkommen hit!