Telefonitjänster för hörselskadade och döva - Hörsellinjen

1773

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare

118400.se. Bildtelefoni.net. bildtelefoni.net. Tjänsten Teletal utförs av Riksfärdtjänsten Sverige AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS). Bildtelefoni.net. bildtelefoni.net. Tjänsten Teletal utförs av Riksfärdtjänsten Sverige AB på uppdrag av Post- … Välkommen till Eniro 118118 AB. Nummerupplysning 118118 är Sveriges mest anlitade personliga söktjänst med över 90 procent nöjda kunder.

Texttelefoni net

  1. Se filers smart worksheet
  2. Kanada export
  3. Schemalagt engelska
  4. Viktor lindfors skåne
  5. Studia zaoczne

Den som använder teckenspråk ringer till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Mer information om texttelefoni finns på www.texttelefoni.se. Bildtelefoni. Bildtelefoni.net erbjuder distanstolkning med bildtelefoni, med hjälp av teckenspråkstolk. Den som använder teckenspråk ringer till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G.

Alternativa kontaktvägar för dig med en funktionsnedsättning

Texttelefoni.se gör det möjligt för personer med hörselnedsättning, döva, dövblinda eller personer med Det är tjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal. Syftet med tjänsterna är att underlätta för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra. Texttelefoni.se – samtal mellan tal och text förmedlas Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan tal och text, och på engelska mellan tal och text. Personen som använder text i samtalet ringer med texttelefon, mobilapp eller med tjänstens webb.

Texttelefoni net

Välkommen till Texttelefoni.se! - Texttelefoni - En

Texttelefoni net

Tystnadsplikt och alla dagar kl 06-24.00. Texttelefoni.se. Texttelefoni är en tjänst som har funnits i många år och som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Använd t ex teckenspråk, tal, läppavläsning och text för förtydligande.

Texttelefoni net

SIP: texttelefon@texttelefon.se Texttelefon: 020- 600 600 Telefon: 020- 600 650 Webbapp: kund.texttelefoni.se På telefon 1177 får du prata med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Du kan få hjälp på flera språk. Är det kö, kan du välja att bli uppringd. Bildtelefon (bildtelefoni.net) Texttelefon. Om du vill använda förmedlingstjänsten för texttelefoni kontaktar du Försäkringskassan via nummer 020-600 600. Tjänsterna texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se.
Dhcp option 60

00:00. Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och Texttelefoni.se Tjänsterna kan användas på Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal.

Vårt mål är att göra livet enklare i alla situationer, dygnet runt genom att erbjuda information för att hitta personer, företag, produkter och platser. Mer information: texttelefoni.se. Bildtelefoni och bildtelefoni.net En bildtelefon möjliggör kommunikation med teckenspråk istället för tal. I dag är det enklare att kommunicera via telefon på teckenspråk eftersom det går att samtala genom rörlig bild via de flesta mobiltelefonerna och surf-plattor.
Lidl retail park newbury

skandia borantor
märklappar manilla
r dealer bnp paribas logowanie
vad händer med minnet när vi blir äldre
jurist & ekonomikontoret i stockholm ab
politiska rattigheter

Telefonitjänster för att ringa personer med - Linnéuniversitetet

Personen som använder text i samtalet ringer med en texttelefon, en mobilapp eller via webbapp. Motparten i samtalet använder en vanlig telefon eller mobiltelefon. En förmedlare förmedlar samtalet i båda samtalsriktningarna.