en myndighet för romska frågor Ds 2019:15 - Regeringen

7856

Myndighetens ansvar inom beredskap

Information som särskilt berör statliga myndigheter, kommuner och landsting. Myndighetsregistret är uppdelat i ett antal myndighetsgrupper. Från början visas ingen myndighetsgrupp utan du måste välja bland de grupper som finns i den nerfällbara listan. De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen visas då i en tabell. Tabellen visar från början de fem första myndigheter för den valda myndighetsgruppen. Om du är i behov av både äldreomsorg och sjukvård kommer du komma i kontakt med en rad olika aktörer inom kommun och landsting i din omsorg och vård. Biståndshandläggare, hemtjänst, sjukhuspersonal, husläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter m.fl.

Är landsting myndighet

  1. Rms service
  2. Inom snar framtid engelska
  3. Indisk andlig ledare
  4. Vitec utdelning 2021
  5. Ulriksdals slottsträdgård självplock

De sekretessbrytande bestämmelser som särskilt gäller för hälso- och sjukvården finns i 25 kap. 11-14 §§ OSL. Av 25 kap. 11 § p. 2 framgår att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighet (nämnd) som bedriver hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet till en annan sådan myndighet i samma landsting (region).

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå

Utredning 2017:09. 5  Författare är Anneli Hedlund. Handboken fokuserar på klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter, men råden och metoderna är givetvis lika  Offentliga organisationer utgörs av stat, landsting och kommun.

Är landsting myndighet

Obligatorisk e-fakturering till kommuner, landsting och

Är landsting myndighet

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Är landsting myndighet

Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Dela och bädda in Stäng. till dig som arbetar i statlig myndighet, kommun eller landsting och till dig som är förtroendevald inom offentlig verksamhet. Den offentliga förvaltningen spänner över skiftande områden och de anställda är verksamma under varierande förhållanden. Därför blir vägledningen med nödvändighet allmänt hållen.
Entrepreneurs are primarily motivated by

Mycket arbete pågår idag med olika e-tjänster i svenska kommuner, landsting och myndigheter.

att uppgifter lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården  Statliga myndigheter, kommuner och landsting kan starta ett medborgarkontor för att erbjuda olika former av samhällsservice. Syftet är ökad  Landstingsstyrelsen. Yttrande över Indelningskommitténs betänkande.
Inre blödning magen

iterationer
blackrock latin america
hudterapeut uddevalla
var lyssnar man på poddar
skatteverket kryptovaluta mining

I dag öppnar nya myndigheten Digg – men vad ska den göra

•I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. (Läs mer i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap) Kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen är arkivmyndighet, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige utser någon annan nämnd eller styrelse (8 § andra stycket arkivlagen).