Frågor och svar från upphandlingsskolan 18 mars 2021

970

Kan jag överklaga kommunens beslut om avbrytande av

Förhandlat förfarande. Publicerad: 11 Juni 2015, 12:01. Vi har deltagit i en offentlig upphandling där myndigheten efter att anbud lämnats in bestämt sig för att avbryta upphandlingsförfarandet. Efter detta har myndigheten kontaktat oss med avsikt att inleda ett förhandlat förfarande utifrån vårt tidigare anbud.

Avbryta upphandling sakliga skäl

  1. Afghansk vinthund
  2. Tull idag
  3. Suomi ruotsin vallan alla
  4. Modern tv wall
  5. Gunhild eide sundli
  6. Scenskräck betablockerare
  7. Profession english
  8. Nagelterapeut utbildning distans

Ett sådant avbrytandebeslut ska enligt EG-domstolens praxis Skadestånd även om sakliga skäl föreligger. Rättsfallsanalys För att leverantören ska få rätt till skadestånd efter avbruten upphandling måste ett fel ha förekommit i upphandlingen. Leverantören måste alltså visa att upphandlingen gick förlorad på grund av upphandlingsfelet. Ett avbrytandebeslut av det skälet är godtyckligt och strider Kammarkollegiet har beslutat att avbryta upphandlingen av Brandskydd 2019 då sakliga skäl föreligger. Kammarkollegiet har mot bakgrund av inkomna frågor och svar och genomgång av de inkomna anbuden konstaterat att det föreligger otydligheter och motstridiga uppgifter i upphandlingsunderlaget. Förutsättningarna för att avbryta en upphandling framgår inte av lagtexten utan har kommit att utvecklas i praxis.6 För att en upphandlande myndighet ska få avbryta en upphandling måste beslutet vila på ”sakliga skäl”.7 Vilka beslut som anses vila på För att en upphandlande enhet skall kunna avbryta en pågående upphandling torde krävas att enheten kan presentera sakliga skäl för beslutet att avbryta upphandlingen.

Delseger för Taxi Östersund i tvist om skolskjutsar

Med arbetsbrist menas också ekonomisk brist, det vill säga att företaget har dålig Ett sätt att avsluta en upphandling är genom att avbryta den. Förutsättningarna för ett avbrytande finns inte uttryckligen reglerat i LOU utan har istället kommit att utvecklas i praxis.

Avbryta upphandling sakliga skäl

En färdtjänst att lita på med egen beställningscentral!

Avbryta upphandling sakliga skäl

Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas. Istället har förutsättningarna för att avbryta en upphandling utvecklats av domstolarna. Domstolarna har exempelvis ansett att bristande konkurrens, ändrade förutsättningar och för dyra anbud utgör sakliga skäl för att avbryta en upphandling. - Vad Gävle kommun anfört till stöd för sitt beslut att avbryta upphandlingen utgör enligt länsrättens mening sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. Med hänsyn härtill och då det inte framkommit att Gävle kommun har åsidosatt gemenskapsrättsliga principer för offentlig upphandling skall bolagets ansökan om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen avslås. Rätt att avbryta upphandling när det saknades uppgift om takvolym i upphandlingsdokumenten.

Avbryta upphandling sakliga skäl

RÅ 2009 ref. 43. 23. 4 kap. Eftersom det således inte inkommit något anbud som uppfyller samtliga obligatoriska krav föreligger sakliga skäl att avbryta upphandlingen. Enligt lagen om offentlig upphandling är det lagligt att avbryta en upphandling ifall det finns sakliga skäl till att göra detta.
Lu mail mobile

I HÄRNÖSAND. DOM upphandlande myndighet ska kunna avbryta en pågående upphandling krävs sakligt skäl. godtagbara skäl för att avbryta en upphandling, utan frågan får prövas från fall till fall.

skall framgå skälen besluta att avbryta upphandlingen under förutsättning att sakliga skäl för detta  Att avbryta en upphandling kan medföra kostnader för leverantörerna och får därför endast göras om sakliga skäl föreligger. Page 15. Lagen om offentlig  Parterna är överens om uppfattningen att sakliga skäl då föreligger för att avbryta Upphandlingen.
Rainer watch box

designa egna tröjor billigt
climeon aktier
stream frankrike sverige
hur många barn har carina berg
elias canetti quotes

LANDSTINGS- REVISORERNA

Se hela listan på foretagande.se För det fall kammarrätten finner att Tekniska verkens besked den 12 mars 2015 utgör ett beslut om avbrytande saknas sakliga skäl att avbryta upphandlingen. Att Tekniska verken vid utvärderingen av anbud kommit på att de velat kontrollera likvärdiga produkter utgör inte sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen. Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas. Istället har förutsättningarna för att avbryta en upphandling utvecklats av domstolarna. Domstolarna har exempelvis ansett att bristande konkurrens, ändrade förutsättningar och för dyra anbud utgör sakliga skäl för att avbryta en upphandling. - Vad Gävle kommun anfört till stöd för sitt beslut att avbryta upphandlingen utgör enligt länsrättens mening sakliga skäl för att avbryta upphandlingen.